Leishmaniasis चासो को साइटहरु

थप जान्नको लागी leishmaniasis, Passeportsanté.net लेशम्यानियासिसको विषयसँग सम्बन्धित संघ र सरकारी साइटहरूको चयन प्रदान गर्दछ। तपाईं त्यहाँ फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ थप जानकारी र समुदायहरु वा सम्पर्क गर्नुहोस् समर्थन समूहहरू तपाइँ रोग को बारे मा अधिक जान्न को लागी अनुमति दिईन्छ।

WHO : http://www.who.int/leishmaniasis/en/

संयुक्त राज्य अमेरिका

  • रोग नियन्त्रण र रोकथाम लागि केन्द्र, http://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/gen_info/faqs.html

फ्रान्स

  • पास्टर संस्थान, http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/leishmaniose

क्यानाडा

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सी क्यानाडा : http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/leishmania-fra.php

क्यानाडा सरकार: http://travel.gc.ca/travelling/health-safety/diseases/leishmaniasis

 

जवाफ छाड्नुस्