सामग्री बीफ कबाब गोमांस, १ कोटीथप पढ्नुहोस्…

सामग्री भेडा, गाईको मासु वा पोर्क शाश्लिकथप पढ्नुहोस्…

चेबुरेका सामग्री गहुँको पीठो, प्रिमियम 4500.0 XNUMX०००थप पढ्नुहोस्…

चाखोख्बिली कुखुरा सामग्री कुखुरा १1500.0००.०थप पढ्नुहोस्…

सामग्री गाजरका साथ कुखुरा स्टू रथप पढ्नुहोस्…

सामग्री चिकन सुर्ती (जर्जियाली राष्ट्रिय पकवान)थप पढ्नुहोस्…

सामग्री मसलाको कुखुराको साथ चिकन १२००.०थप पढ्नुहोस्…

चीज पनी Zucchini सामग्री स्क्वाश .400.0००.०थप पढ्नुहोस्…

सामग्रीहरू टिम्मेस "यहूदी" (स्ट्युउड सब्जी) फूलगोभीथप पढ्नुहोस्…