खाद्य पदार्थहरूमा भिटामिन बी ((टेबल)

यी तालिकाहरूमा भिटामिन बी for को लागि दैनिक दैनिक आवश्यकता, by०० मिलिग्राम हो। स्तम्भ "दैनिक आवश्यकताको प्रतिशत" ले देखाउँदछ कि उत्पादनको १०० ग्रामको प्रतिशतले भिटामिन बी ((कोलोन) को लागी दैनिक मानव आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ।


VITAMIN B4 मा फूडहरू उच्च:

उत्पादन नाम१०० ग्राममा भिटामिन बीदैनिक आवश्यकताको प्रतिशत
अण्डा पाउडर900 मिलीग्राम180%
अण्डाको पहेंलो भाग800 मिलीग्राम160%
बटेर अण्डा507 मिलीग्राम101%
सोयाबीन (अन्न)270 मिलीग्राम54%
कुखुरा अण्डा251 मिलीग्राम50%
मासु (टर्की)139 मिलीग्राम28%
खट्टा क्रीम १०%124 मिलीग्राम25%
खट्टा क्रीम १०%124 मिलीग्राम25%
मासु (ब्रोयलर कुखुरा)118 मिलीग्राम24%
दूध स्किम्ड110 मिलीग्राम22%
जई (अन्न)110 मिलीग्राम22%
जौ (अन्न)110 मिलीग्राम22%
सामन94.6 मिलीग्राम19%
चश्मा94 मिलीग्राम19%
गहुँ (अन्न, कडा ग्रेड)94 मिलीग्राम19%
गहुँ कोठा90 मिलीग्राम18%
मासु (भेडा)90 मिलीग्राम18%
गहुँ (अन्न, नरम विविधता)90 मिलीग्राम18%
गहुँको पीठो दोस्रो श्रेणी86 मिलीग्राम17%
चामल (अन्न)85 मिलीग्राम17%
दुध पाउडर २%%81 मिलीग्राम16%
आटा वालपेपर80 मिलीग्राम16%
चामल78 मिलीग्राम16%
१ ग्रेडको गहुँको पीठो76 मिलीग्राम15%
मासु (कुखुरा)76 मिलीग्राम15%
मासु (सुंगुरको मासु)75 मिलीग्राम15%
गहुँ को चोकर74.4 मिलीग्राम15%
मासु (गोमांस)70 मिलीग्राम14%
हेरिंग दुबला65 मिलीग्राम13%
पाइन पागल55.8 मिलीग्राम11%
सूर्यमुखी बीज (सूर्यमुखी बीज)55.1 मिलीग्राम11%
Buckwheat आटा54.2 मिलीग्राम11%
मूंगफली52.5 मिलीग्राम11%
१ ग्रेडको पीठोबाट मकरोनी52.5 मिलीग्राम11%
पिठो V / s बाट पास्ता52.5 मिलीग्राम11%
बादाम52.1 मिलीग्राम10%
पीठो52 मिलीग्राम10%
हरियो मटर (ताजा)50 मिलीग्राम10%

पूर्ण उत्पादन सूची हेर्नुहोस्

क्रीम १०%47.6 मिलीग्राम10%
चीज १ 18% (बोल्ड)46.7 मिलीग्राम9%
कुटीर चीज%% (बोल्ड)46.7 मिलीग्राम9%
Hazelnuts45.6 मिलीग्राम9%
कछुवा45.2 मिलीग्राम9%
१% दही43 मिलीग्राम9%
केफिर २.%%43 मिलीग्राम9%
केफिर २.%%43 मिलीग्राम9%
कम फ्याट केफिर43 मिलीग्राम9%
दही २.%% को43 मिलीग्राम9%
दही १.%%40 मिलीग्राम8%
दही १.%%40 मिलीग्राम8%
दही%%40 मिलीग्राम8%
क्रीम १०%39.3 मिलीग्राम8%
अण्डा प्रोटीन39 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस दूध १%38 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस 3,2.२%38 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस देखि 3.2.२% मीठो38 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस कम फ्याट38 मिलीग्राम8%
डन्डेलियन पातहरू (सागहरू)35.3 मिलीग्राम7%
जई चोकर32.2 मिलीग्राम6%
चिनी संग गाढिएको दुध ,,8,5%30 मिलीग्राम6%
अदुवा (जरा)28.8 मिलीग्राम6%
दहीको द्रव्यमान १ 16.5..XNUMX% फ्याट हो23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,1,5%23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,2,5%23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,3.2%23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,3,5%23.6 मिलीग्राम5%
क्रीम पाउडर %२%23.6 मिलीग्राम5%
कौमिस (घोडाको दुधबाट)23.5 मिलीग्राम5%
लसुन23.2 मिलीग्राम5%

भिटामिन B4 डेयरी उत्पादनहरू र अण्डा उत्पादनहरूमा पाइन्छ:

उत्पादन नाम१०० ग्राममा भिटामिन बीदैनिक आवश्यकताको प्रतिशत
एसिडोफिलस दूध १%38 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस 3,2.२%38 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस देखि 3.2.२% मीठो38 मिलीग्राम8%
एसिडोफिलस कम फ्याट38 मिलीग्राम8%
अण्डा प्रोटीन39 मिलीग्राम8%
अण्डाको पहेंलो भाग800 मिलीग्राम160%
दही १.%%40 मिलीग्राम8%
दही १.%%40 मिलीग्राम8%
१% दही43 मिलीग्राम9%
केफिर २.%%43 मिलीग्राम9%
केफिर २.%%43 मिलीग्राम9%
कम फ्याट केफिर43 मिलीग्राम9%
कौमिस (घोडाको दुधबाट)23.5 मिलीग्राम5%
दहीको द्रव्यमान १ 16.5..XNUMX% फ्याट हो23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,1,5%23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,2,5%23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,3.2%23.6 मिलीग्राम5%
दूध १,3,5%23.6 मिलीग्राम5%
बाख्राको दुध16 मिलीग्राम3%
चिनी संग गाढिएको दुध ,,8,5%30 मिलीग्राम6%
दुध पाउडर २%%81 मिलीग्राम16%
दूध स्किम्ड110 मिलीग्राम22%
आइसक्रीम सान्डे9.1 मिलीग्राम2%
दही २.%% को43 मिलीग्राम9%
क्रीम १०%47.6 मिलीग्राम10%
क्रीम १०%39.3 मिलीग्राम8%
क्रीम पाउडर %२%23.6 मिलीग्राम5%
खट्टा क्रीम १०%124 मिलीग्राम25%
खट्टा क्रीम १०%124 मिलीग्राम25%
परमेसन चीज15.4 मिलीग्राम3%
गौडा चीज15.4 मिलीग्राम3%
चीज १ 18% (बोल्ड)46.7 मिलीग्राम9%
दही%%40 मिलीग्राम8%
कुटीर चीज%% (बोल्ड)46.7 मिलीग्राम9%
अण्डा पाउडर900 मिलीग्राम180%
कुखुरा अण्डा251 मिलीग्राम50%
बटेर अण्डा507 मिलीग्राम101%

माछा र समुद्री खानामा भिटामिन बी:

उत्पादन नाम१०० ग्राममा भिटामिन बीदैनिक आवश्यकताको प्रतिशत
सामन94.6 मिलीग्राम19%
हेरिंग दुबला65 मिलीग्राम13%

अनाज, अनाज उत्पादन र दाल मा भिटामिन B4:

उत्पादन नाम१०० ग्राममा भिटामिन बीदैनिक आवश्यकताको प्रतिशत
हरियो मटर (ताजा)50 मिलीग्राम10%
चश्मा94 मिलीग्राम19%
गहुँ कोठा90 मिलीग्राम18%
चामल78 मिलीग्राम16%
१ ग्रेडको पीठोबाट मकरोनी52.5 मिलीग्राम11%
पिठो V / s बाट पास्ता52.5 मिलीग्राम11%
Buckwheat आटा54.2 मिलीग्राम11%
१ ग्रेडको गहुँको पीठो76 मिलीग्राम15%
गहुँको पीठो दोस्रो श्रेणी86 मिलीग्राम17%
पीठो52 मिलीग्राम10%
आटा वालपेपर80 मिलीग्राम16%
जई (अन्न)110 मिलीग्राम22%
जई चोकर32.2 मिलीग्राम6%
गहुँ को चोकर74.4 मिलीग्राम15%
गहुँ (अन्न, नरम विविधता)90 मिलीग्राम18%
गहुँ (अन्न, कडा ग्रेड)94 मिलीग्राम19%
चामल (अन्न)85 मिलीग्राम17%
सोयाबीन (अन्न)270 मिलीग्राम54%
जौ (अन्न)110 मिलीग्राम22%

नट र बीउमा भिटामिन बी:

उत्पादन नाम१०० ग्राममा भिटामिन बीदैनिक आवश्यकताको प्रतिशत
मूंगफली52.5 मिलीग्राम11%
पाइन पागल55.8 मिलीग्राम11%
बादाम52.1 मिलीग्राम10%
सूर्यमुखी बीज (सूर्यमुखी बीज)55.1 मिलीग्राम11%
Hazelnuts45.6 मिलीग्राम9%

फल, तरकारीहरू, सुख्खा फलहरूमा भिटामिन बी

उत्पादन नाम१०० ग्राममा भिटामिन बीदैनिक आवश्यकताको प्रतिशत
Avocado14.2 मिलीग्राम3%
तुलसी (हरियो)11.4 मिलीग्राम2%
अदुवा (जरा)28.8 मिलीग्राम6%
गोभी10.7 मिलीग्राम2%
गोभी7.6 मिलीग्राम2%
कछुवा45.2 मिलीग्राम9%
कोथिरो (हरियो)12.8 मिलीग्राम3%
क्रेस (साग)19.5 मिलीग्राम4%
डन्डेलियन पातहरू (सागहरू)35.3 मिलीग्राम7%
हरियो प्याज (कलम)4.6 मिलीग्राम1%
ककड़ी6 मिलीग्राम1%
मीठो मिर्च (बल्गेरियाई)7.7 मिलीग्राम2%
अजमोद (हरियो)12.8 मिलीग्राम3%
टमाटर (टमाटर)6.7 मिलीग्राम1%
सलाद (साग)13.4 मिलीग्राम3%
अजवाइन (जरा)9 मिलीग्राम2%
प्लम10.1 मिलीग्राम2%
लसुन23.2 मिलीग्राम5%
पालक (साग)18 मिलीग्राम4%

सबै उत्पादनहरूको सूचीमा फिर्ता - >>>

जवाफ छाड्नुस्