नाशपातीको साथ कुटीर चीज क्यासरोल
रेसिपी सामग्री “नाशपातीको साथ कुटीर चीज क्यासरोल"
  • कम फ्याट कुटीज चीज १०० g
  • अण्डा १०
  • नाशपाती १०० जीआर
  • चामलको पिठो १ g g

डिशको पौष्टिक मूल्य "नाशपातीको साथ कुटीर चीज क्यासरोल" (प्रति 100 ग्राम):

क्यालोरिज: K 112.4 केसीएल।

गिलहरी: Gr GR

वसा: Gr GR

कार्बोहाइड्रेट: Gr GR

सर्विंग्स संख्या: 1सामग्री र रेसिपीको क्यालोरी सामग्री "नाशपातीको साथ कुटीर चीज क्यासरोल»

उत्पादनमापन गर्नुहोस्तौल, grसेतो, GRफ्याट, छकोण, grcal, kcal
कुटीर चीज ०% (फ्याट फ्री)80 g8013.201.0456.8
अण्डा १०0 GR00000
नाशपाती100 g1000.40.310.942
आहार धान आटा40 g402.960.2432.8148.4
कुल 22016.60.544.7247.2
1 सेवा गर्दै 22016.60.544.7247.2
100 ग्राम 1007.50.220.3112.4

जवाफ छाड्नुस्